Инвестиция в недвижим имот във Варна. Заслужава ли си? Какви са алтернативите?

Инвестиция в недвижим имот във Варна – темата на статията и през тази година остава любима на всички българи. Като цяло могат да се намерят не малко материали по темата в интернет пространството. Целта тук е да се осветлят основните причини, мотивиращи хората да закупят имот, като им се даде възможност да направят информирано и правилно решение в контекста на възможните алтернативи за инвестиция в недвижим имот във Варна.

Трябва да се прецизират отделните положителни и отрицателни характеристики на проблема.

Инвестиция в недвижим имот във Варна
Инвестицията преди всичко се прави заради печалба.

На какво се дължи това?

Като цяло в народопсихологията ни е заложено да притежаваме собствен имот – апартамент, квартира, ателие, кабинет, гараж, къща или вила за почивка. С увеличаването на материалното състояние на всеки, се увеличават и амбициите му в тази посока, като стремежът е непрекъснато бройката да се увеличава. Понякога това се прави самоцелно, водени от различни емоционални или не обмислени подбуди.

Основни фактори.

Умелото управление на основните фактори е ключът към вземането на правилно решение. Аз ги степенувам по следният начин:

 • на първо място това е възможността да се разпореждаме с жилището си – да направим евтин ремонт на апартамент или преустройство (идеи за това можете да видите на нашата фейсбук страница), както на нас ни харесва, да го продадем, в случай, че обстоятелствата го изискват или да го дадем като апартамент под наем във Варна.  Тук основният мотив е желанието и възможността на пълен контрол върху притежаваното от нас или получаване на оперативна печалба. Самите строително-монтажни дейности могат да се направят от добри фирми за строителни ремонти. Възможностите за отдаване на апартаменти под наем дългосрочно и краткосрочно във Варна е обект на отделна статия. 

 • Възможността да печелим от инвестицията, се нарежда на второ място. Инвестицията в недвижим имот преди всичко ни спестява плащане на наем, все едно притежаваме и живеем в имот под наем без наем. От друга страна, в случай, че решим да го предоставим като квартири под наем във Варна например – ще получаваме доходност, помагаща ни да възвърнем направената инвестиция.
 • Икономическата теория разглежда и още една възможност наречена капитална печалба – или с други думи казано, непрекъснато увеличаващата се цена на имота във времето. Това е разликата между покупна и евентуална продажна цена на имота /б.а. дано да я има/.
 • На следващо място лично аз бих поставил възможността за ипотека под формата на ипотечен или инвестиционен кредит от доверена банкова институция. Всички знаем за възможността за получаване на банков заем срещу залагане на собственост. Информация по тази тема се намира твърде лесно и е достъпна. Основното е да се спомене, че реално с инвестиция на лични средства в размер от около 10-20%, ние можем да притежаваме имот с доста по-голяма пазарна стойност. В развит имотен пазар като Варна, възможностите са огромни.
 • Като пети фактор бих посочил, че имотите винаги притежават остатъчна или материална стойност в случай на инфлационни процеси  – т.е. в тях са вложени материали, чиято стойност при равни други условия на пазара е различна от нула. Тук оставяме на страна случаите на пожар, стихии и природни бедствия. Темата свързана с предпазване на тези рискове е с особено значение и в тази връзка ще направим отделна статия.
 • Тъй като все пак говорим за дълготраен материален актив, възможността да го оставим в наследство се нарежда на шесто място като основен фактор за притежаване на собственост. Варна е на морето и морето е във Варна.

Други фактори.

Кои са останалите фактори влияещи върху решението за покупка на имот?

 • доходи, респективно кредитен рейтинг.
 • състояние, локация и цена на имота.
 • насищане на пазара на имоти във Варна, краткосрочни и дългосрочни прогнози.
 • потребителски, респективно наемателски предпочитания – предпочитани и не толкова райони.
 • вид и качество на строителството и на довършителните строителни ремонти.
 • налични спестявания.
 • възможност и желание за продажба на имот в друго населено място, от което ще получите доход.
 • времеви ограничения, в това число и възраст.
 • наличие на умения за управление на имот.
 • склонни ли сте да поематe икономически риск.
 • възможност за анализ и планиране на съпътстващи разходи – комисионни, нотариално изповядване, данъци, такси, амортизации, поддръжка, строителсво, обзавеждане и ремонт.
 • бъдеща ликвидност на имота.
 • очаквания за развитие на пазара и населеното, миграция.
 • анализ и оценка на специфични особености – съседи и състояние на инфраструктура.
 • бъдещи разходи за управление на имоти.
 • разминаване в разбиранията относно местоположение и икономическо положение на имота.
 • нива на безработица.
 • сезонност – времеви период в годината.
 • субективна оценка и влияние на авторитети.

Алтернатива на инвестиция в недвижим имот във Варна
Инвестициите имат много алтернативи.

Алтернативи на инвестиция в дом.

 • използване на имот под наем без наем.
 • използване на имот под наем.
 • живеене при близки, семейство и приятели.
 • емиграция, където този въпрос също стои на дневен ред.
 • пътуване по круизни кораби и почивки.
 • женитба.
 • изчакване на събитие за получаване на наследство.
 • пребиваване по плажове, гори, лодки, коли и пейки.

Алтернативи при желание и възможност за инвестиция.

 • инвестиция в акции, облигации, фючърси и друг вид ценни книжа и дериватни инструменти.
 • държане на парични средства в банкова институция или сейф.
 • взаимни фондове, пенсионни фондове и застраховки.
 • скъпоценни камъни и благородни метали.
 • инвестиция в чужди валути.
 • инвестиции в собствен бизнес или в участие с партньор.
 • инвестиции в екскурзии, емоции и преживявания.
 • инвестиция в произведения на изкуството, антики, предмети с колекционерска и нумизматична стойност.
 • инвестиция в силно или слабо алкохолни продукти.
 • инвестиция в блокчейн технологиите и електронните парични средства за търговия.
 • инвестиция в книги, умения, знания и образование, в това число и правна помощ.

За всеки сам си остава задачата да прочете, осмисли и вземе решение относно възможностите за Управление На Инвестицията В Недвижим Имот Във Варна. Много често се използват и услугите на професионалист. Една от възможните опции е тема на следващата ни статия.

Поради необятността на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.

Успех!

Мирослав Захариев, доктор по икономика

Варна, България