Какви са възможностите за отдаване на апартамент под наем дългосрочно и краткосрочно във Варна? Разходи, доходност и амортизации. Предлагани услуги. Законови рамки.

Отдаване на апартаменти под наемОтдаване на апартаменти под наем и откриване на възможностите за получаването на доходи в град като Варна и задача трудна и комплексна. Информацията, която хората получават от близки, приятели или съседи, много често се разминава с реалността с която се сблъскват при реално изпълнение. Като цяло всеки си получава знанията по начин, свързан главно със загуба на време, пари или пропуснати ползи.

Причини за отдаване на имоти под наем:

 • притежавате апартамент във Варна, който в момента не използвате през цялото време.
 • притежавате имот във Варна, който по принцип не използвате.
 • желаете да притежавате имот, който да се дава под наем във Варна и да Ви носи доходност.
 • желаете да се развивате в сферата на управление на имоти, която да Ви носи доходност.

Фактори, влияещи върху решението относно стратегията за срочност при отдаване на апартаменти под наем:

 • географско позициониране на имота – местоположение и икономическо положение на имота спрямо районите във Варна, градско или курортно ситуиране /виж графиката по-долу/
 • актуално състояние – налични документи, година на построяване, етажност на сградата, състояние на прилежаща инфраструктура и зелени площи, поддържане на общи части, брой и разпределение на помещенията, изложение и отстояние от съседни сгради, панорамна гледка, наличие или липса на асансьор, възможност за паркиране на автомобили, разстояние до обекти или учреждения, необходимост от интериорен дизайн, ремонт и обзавеждане.
 • решение свързано с целостта от имота, която ще се отдава под наем – целият, част от него – заключени помещения в рамките на същият имот, с или без прилежащи допълнителни помещения – таван, изба, гараж или паркомясто.
 • необходимост от промяна на периодичност от използването на имота – период в който вие или ваши близки и приятели желаете да пребивавате в притежаваният от Вас недвижим имот. В единият случай става въпрос за отдаване на апартамент под наем дългосрочно, в другият – апартаменти за нощувки или стаи за гости.
 • равнище на допълнителни разходи – равнище на такса за поддръжка на общите части на имота, разходи за застраховка, кабелна телевизия, интернет и охрана, равнище на законоустановени данъци и такси, възможност за паркиране.
 • плануван бюджет за промяна в предназначение и промяна на някой от горепосочените фактори.

Отдаване на имоти под наем във ВарнаГрафика на имотите за отдаване под наем във Варна към 2023-12-01. Общият брой във Варна и региона е около 20000 имота.

На база посочените фактори следва да се вземе решение какъв следва да бъде периодът за отдаване под наем – имот за дългосрочно отдаване или краткосрочно отдаване (апартаменти за нощувки или стаи за гости)

Управление на апартаменти под наем във Варна дългосрочно.

Притежавате имот, който искате да отдадете чрез договор за наем за период над 6 месеца. Експерти в областта го наричат традиционен наем на имот. Какво е добре да направите след като сте решени на тази стъпка:

 • да се позиционира конкретният имот, който ще се дава под наем във Варна.
 • да се направи дизайн, ремонт и обзавеждане. Да се декорира и адаптира. Идеи за това как да го направите, може да видите на нашата фейсбук страница.
 • да се почисти професионално и да се управлява. Това е тема на отделна статия, която можете да прочетете тук.
 • да се рекламира правилно.
 • да се направи правилен избор на наемател.
 • да се направи обучение за работа с техниката, обзавеждането и начини за поддръжка на собствеността.
 • да се договорят ангажиментите за всички съпътстващи процеса по управление на имота разходи.
 • да се получават договорените суми и да се контролира текущото състояние, степен на амортизации на активите.
 • да се заплащат дължимите данъци и такси във връзка с извършваната дейност.
 • да се следи за новости и да се потърсят възможности за повишаване на ефективността на процесите. При нужда да се потърси помощ от специалисти с цел професионално консултиране при управление на имоти.

Управление на имот под наем за краткосрочно отдаване. Апартаменти за нощувки или стаи за гости.

Като правило, в такива имоти, наемателите остават от един до седем дни.  Към декември 2023 г., общият им брой във Варна е около 2700, със средна продължителност на престой за града около 3,5 дни, а за курорти – 6,5 дни. И тук стъпките, които трябва да предприемете са няколко с уговорката, че всеки собственик сам определя своят избор:

 • да се консултира, позиционира и обучи.
 • да се почисти професионално.
 • да се направи ремонт и обзавеждане при необходимост.
 • да се спазят изискванията на Община Варна относно категоризацията на обекти за настаняване от подобен вид – това е тема на отделна статия, която можете да прочетете тук.
 • да се рекламира правилно чрез сайтове като  Air bnb Varna (аир бнб) и booking bg (боокинг бг).
 • да се създадат правила на мястото на настаняване – час на настаняване и напускане, часове за отдих и почивка.
 • да се създадат политики на мястото на настаняване – събиране на лични данни, начин на плащане, минимален престой.
 • да се декорира и заснеме правилно. Това също е тема на отделна статия, с която можете да се запознаете тук.
 • да се поддържа активна комуникация с гости през цялото време.
 • да се организира почистване, смяна на бельо и проверка след всяко напускане.
 • да се заплащат редовно комунално битовите разходи, застраховки.
 • да се потърсят начини за увеличаване на доходността чрез предоставяне на допълнителни услуги.
 • да се прецени дали не е икономически по-изгодно, за част от услугите да се потърси помощ от специалисти,  с цел професионално консултиране при управление на имоти.

И тук важи правилото всеки да направи своят съзнателен и информиран избор относно възможностите за възвръщаемост на инвестицията чрез отдаване на апартамент дългосрочно и краткосрочно във Варна. Да сметне сам необходимите разходи. Да изчисли цената, на която ще предлага услугата си. Да се съобрази със степента на амортизации на отделните активи. Да се опита да предостави качествена и професионална услуга. Спазването на закона, добрите търговски практики, начини за комуникация и нормални добро съседски отношения е наложително.

Поради необятността на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.

Успех!

Мирослав Захариев, доктор по икономика

Варна, България