Необходимо ли ни е категоризиране на местата за краткосрочно настаняване във Варна? Каква е процедурата? Какви са предимствата?

Необходимо ли ни е категоризиране на местата за краткосрочно настаняване във Варна? Налага ли се професионално консултиране при категоризация на апартаменти за нощувки?

Основни дадености:

 • притежавате апартамент във Варна.
 • той отговаря на всички критерии за отдаване под наем за нощувки /краткосрочно настаняване/ – “апартаменти за нощувки” или “апартаменти за гости”.
 • имате желание да го развивате в тази дейност сами или чрез използването на професионално консултиране  при категоризация на места за нощувки във Варна.

На практика, целият този процес се администрира от органите на местно самоуправление в лицето на Община Варна – регулаторният режим за извършване на административната услуга е регистрационен, т.е. инициативата си е единствено и само Ваша. Air bnb Varna (аир бнб) и booking bg (боокинг бг) не се интересуват от броят на притежаваните от нас звезди за категоризация.

професионално консултиране при категоризация в Община Варна
Категоризацията е административна услуга към Информационен център Община Варна

Какво да направите ако искате да регистрирате притежаваният от Вас имот като място за нощувки:

 • на първо място да имате желание, то е субективно право на личен избор.
 • след това да подадете заявление-декларация за извършване на административна услуга към Информационен център Община Варна или по електронен път чрез страницата. В зависимост от това, дали Вие сте юридическо или физическо лице, този документ е по образец АУ № 39064_1 или АУ № 39064_2. Тук е много важно да се отбележи, че хотелиерство в “стаи за гости” и “апартаменти за гости” може да извършва и от лице, което Не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.
 • заплатена такса за административна услуга, съгласно тарифа за таксите – в коментираният тук случай, за категоризиране на места за настаняване клас „Б” – стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости сумата е 10 лв. на легло.
 • ако сме собственици – нотариален акт, ако сме наемател – договор за наем.
 • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта по ЗУТ.
 • документ с подписи на повече от 50 % от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на “стаи за гости” и “апартаменти за гости”.

Тук ще се посочат и основните срокове:

 • откриване на процедура по категоризиране на туристически обект и издаване на временно удостоверение – 14 дни.
 • временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект – 3 месеца, през това време представители на Община Варна идват на оглед.
 • удостоверение за категория на туристически обект – 5 години.

Какво се случва по време на оглед: 

 • проверява се дали описаното в заявлението отговаря на действителността, ако са на лице нередности се нанасят корекции.
 • правят се снимки и се измерва дали площта, отговаря на необходимият минимум.
 • отговаряте на зададените Ви въпроси.
 • ако са на лице липси, се вписват предписания. Ако не можете да се справите с тях, винаги можете да използвате професионално консултиране  при категоризация на апартаменти за нощувки във Варна.
 • проверява са дали притежавате “дневник на гостите”, ценоразпис на услугите и дали всичко е на видно място.

Удостоверение за категоризация

 

Защо да го регистрираме, какви са предимствата? 

 • да, заплащаме данъци и такси, но сме длъжни да спазваме нормативната уредба на Община Варна.
 • получаваме “застраховка” за евентуални сигнали от различни източници срещу упражняваната от нас дейност.
 • изграждаме добър имидж пред клиентите, обществото и институциите във връзка с дейността, която извършваме.
 • спазваме Закона за защита на потребителите и се предпазваме от евентуални санкции при проверка от ресорната  Комисията.
 • да се спазва Закона е модерно 🙂

 

Поради специфичните особености на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.

PS

Статията е актуална към момента на нейното написване. Във връзка със законодателните промени в тази насока, съвсем скоро ще има нови правила, за които ще Ви държим информиране. До тогава важат сега съществуващите.

Успех!

Мирослав Захариев, доктор по икономика

Варна, България