Управление На Имоти Варна.

 

Управление на имоти във Варнаапартаменти под наем дългосрочно.

Основната цел е пестенето на Вашето време, като се спазват приетите законови норми и добрите търговски практики. Етапите на работа тук включват:

 • консултация и оценка на имота. Изяснява се необходимостта от подобрения.
 • пазарно позициониране.
 • определяне на бюджетните ограничения.
 • изясняват се възможностите за реклама.
 • договарят се стандартните и специфични условия за наемане чрез договор.
 • инкасират се сумите по договор в приетите времеви параметри.
 • осъществява се регламентиран контрол на фактическо състояние и за липса на задължения. 
 • ремонти се изпълняват при необходимост.
 • води се пълна финансова отчетност.  

  Управление На Имоти Варна Управление на имоти под наем във Варнаапартаменти под наем краткосрочно – апартаменти за нощувки, апартаменти за гости, квартири под наем. Тук помагаме чрез:
 • консултация.
 • пазарно позициониране.
 • бюджетиране.
 • изпълнение на законовите изисквания. Повече информация за възможностите за категоризация можете да научите тук.
 • реклама и управление на профили на сайтовете air bnb Varna (аир бнб) и booking bg (боокинг бг).
 • поддържане на активна комуникация преди и по време на самият престой.
 • настаняване и предоставяне на допълнителна информация и услуги
 • контрол.
 • ремонт, почистване и поддръжка. Интересна информация по темата можете да намерите тук.
 • пълна финансова отчетност.

Обслужването на клиенти на тези платформи се осъществява на български, руски, английски и немски език. По статистически данни към края на 2023 г., среднодневният престой за нощувка във Варна е 3,5 дни, а за курортните ни комплекси 6,5 дни. Варна притежава 23% от легловата база на България, с които се реализират 24% от всички нощувки.

Поради специфичните особености на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.