Съдържание на този сайт и авторско право. Условия за ползване.

Всички снимки, текстове, описания, статии и материали публикувани на страниците на сайта  http://projectinmotionbg.com са изключително наша собственост и са обект на авторско право и собственост на “Минус Едно” ЕООД.

Използването, копирането и разпространението с каквато и да била цел, на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на управителя на фирмата е абсолютно забранено. На нарушителите ще бъдат подведени под съдебна отговорност.

Използването, копирането и обработката на снимки от сайта под каквато и да е форма се счита за престъпление и е абсолютно забранено.

Политика за защита на личните Ви данни – последна редакция – декември 2023. Условия за ползване.

Администратор на лични данни – При посещението и четенето на сайта Проекти В Действие Варна – Управление На Имоти –   http://projectinmotionbg.com, Вашите лични данни се обработват от  “Минус Едно” ЕООД, ЕИК: BG200674245 с адрес на регистрация  – гр. Варна, ул. “Люлебургас” № 1 и електронна поща minusedno@gmail.com, с използването на настоящият уеб сайт Вие се съгласявате и приемате всички изброени правила и условия за ползване.

Защо се налага да обработваме Вашите лични данни. Необходими за предоставяне на информация във връзка с пред договорни отношения, поради предвидено задължение по закон и Вашето изрично съгласие – целта се посочва за всеки конкретен случай. В следващите редове ще намерите допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от посоченото основание.

Във връзка с пред договорните отношения. Цел на обработката e установяване на самоличността Ви, обработване на информация относно притежавани от Вас имоти във Варна, изготвяне  и изпращане на оценка на доходност на Ваши недвижими имоти във Варна. Запазване на кореспонденция във връзка с направени запитвания.

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна в контекста на пред договорните ни отношения.   “Минус Едно” ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица под никакво основание. Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на нашите отношения.

Информацията, която събираме е – лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер; данни за идентификация – трите имена и данни за притежавани от Вас недвижими имоти.​

Получаване на Вашето изрично съгласие – “Минус Едно” ЕООД обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, отделно, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни. Ние обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено това са e-мейл, телефонен номер, адрес и имена. На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Получените разрешения могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Данните, събрани на това основание, унищожаваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

Изпълнение на нормативни задължения – възможно е в закона да е предвидено задължение да обработваме личните Ви данни. В тези случаи от  “Минус Едно” ЕООД сме длъжни да я извършим във връзка със задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на съдебно производство, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове. Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, съгласно Закона за защита на потребителите. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни. И тук важи правилото за изтриване след 5тата година е в сила. В случаите, в които по закон на нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентен държавен орган, юридическо или физическо лице.

Обработка на анонимни данни – “Минус Едно” ЕООД обработва Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и по тази причина данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни – за да осигуряване адекватна защита на данните на фирмата и на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел ефективна сигурност при обработка, трансфер и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита.

Права на Потребителите – всеки потребител се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки има право на:

  • остъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни); преносимост на личните данни между отделните администратори;
  • информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
  • ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  • субект на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. То поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  • право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Условия за ползване. Всеки отделен потребител може да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, ако оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им.  Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Отделният потребител може да поиска унищожаване, ако е изпълнено едно от следните условия за ползване – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето, личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Как може да упражните правата си на потребител – за да упражните своите права като субект на лични данни, можете да изпратите е-мейл на minusedno@gmail.com като посочите какви са Вашите искания относно достъп до лични данни; оттегляне на съгласие; актуализация на данни и заличаване.

Права на преносимост на данни – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Права при наличие на възражение  – отделните потребители имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването. Те имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Подаване на жалби до специализиран орган – всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд. ​КЗЛД  тел: 02/91-53-518 и  адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Използване на „Бисквитки“ – можем да използваме бисквитки, за да разберем как използвате този уебсайт и да анализираме трафика за рекламни цели.  Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето крайно устройство посредством Вашия браузър. Те запазват определена информация (например предпочитания за език или лични настройки на сайта), която браузърът Ви може (в зависимост от срока на съхраняване на бисквитката) да прехвърли отново към нас при следващото Ви посещение на нашия уебсайт.

Освен тях се използват и други подобни на тях технологии за проследяване. Те могат да включват пикселни маркери (Facebook Pixel), които проследяват URL адреси или комплекти за разработване на софтуер (SDKs). Пикселните маркери са малки графични изображения, често пъти от един пиксел, които могат да бъдат доставени на вашия компютър.  Като част от заявка на уеб страница, в приложение, в реклама или в HTML-а на имейл съобщение.

Пикселите могат да бъдат използвани за извличане на информация от вашето устройство, като например вида на вашето устройство или операционната система, IP адреса и времето, което сте прекарали на сайта или в приложението. Те могат да бъдат използвани за прочитането и използването на „Бисквитки“ във вашия браузър.

Анализ посредством Google Analytics – този инструмент използва методи като бисквитки, които позволяват анализ на Вашето използване на сайта. Google ще анализира Вашето използване на нашия Уебсайт от наше име. Автоматично събраната информация относно ползването на уебсайта обикновено се трансферира към Google сървър в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. Наред с това, Google е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед обработването на данни от Google в САЩ. Тази информация се използва, за да открием какво работи добре и какво трябва да бъде подобрено в нашия сайт. Събраните данни могат да включват кои уеб страници сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили. Кои типове платформи сте използвали, и за кои сте предприели действие, информация за датата и продължителността.

Как да предприемете превантивни дейности срещу поставянето на бисквитки – настройките на бисквитките зависят изцяло от използвания от Вас браузър. Ако изберете да не приемате определени „Бисквитки“, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уебсайт.

В настройките на браузъри като Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox можете да зададете кои „Бисквитки“ да приемате и кои да отхвърляте. Къде ще откриете тези настройки зависи от използваният от вас браузър.

За всички останали въпроси, запитвания и уточнения остваме на разполжение на посоченият телефон или имейл адрес.

Условия за ползване, Минус Едно ЕООД

Варна, 24.12.2023