Застраховката като елемент от управлението на имоти.  Защо Не го правим? Причини за Да го направим. Трябва ли да бъде задължителна?

Застраховката като елемент от управлението на имоти
Застраховката е преди всичко спокойствие

Застраховката като елемент от управлението на имоти е с особена важност и актуалност. Често пъти тази тема се пренебрегва и не се взема под особено внимание. Като цяло процесът на  професионално управление на имоти представлява сложна и комплексна система от задачи. Инвестициите в недвижима собственост са сериозни, а рискът от загуба е огромен. Един от начините за минимизиране на евентуалните негативни последици е да разгледаме застраховката като елемент от управлението на имоти. Добрите професионалисти прибягват към застраховане на имоти.

Определение.

 • Същността на процесът по застраховане се изразява във взаимността. Събиране на парични средства от достатъчен брой хора, които са изложени на идентичен риск.

  Защо се прави застраховане на имоти?
 • За да могат да се покрият евентуалните загуби, в случай на неблагоприятно реализиране на обстоятелствата, свързани с притежаван от тях имот, особено когато става въпрос за имот под наем във Варна.
 • Както всяка друга инвестиция, сигурността на вложените парични средства в закупуването на имот е свързана с грижа от страна на собственика. За разлика от придобиването на моторни превозни средства например, притежаването на апартамент във Варна увеличава своята стойност в дългосрочен план, при равни други условия.

По мое лично мнение, всичко по темата свързано със застраховане на имоти е с основна значимост и приоритет. При всички случаи, едно професионално управление на имоти го предполага. Практиката обаче показва малко по-различна ситуация.

Тук ще бъдат посочени някои и от основните причини относителният дял на застрахованите недвижими имоти да не е в очакваните граници спрямо общият им брой:

Защо Не правим застраховане на имоти?

 • Липсва ни доверие към системата на застраховане като цяло, или към отделните брокери или посредници, които предлагат услуга, от която печелят най-много. При получаването на едно професионално консултиране, това е недопустимо.
 • Слаба финансова култура. Точно по тази причина се нуждаем от специалист предлагащ професионално консултиране.
 • Не ни се дават излишни средства, които могат да се спестят или да се насочат по друго направление. Това, при професионалното управление на имоти е не популярна практика.
 • На пазара не съществува подходящ продукт, който в максимална степен задоволява нуждите ни. И тук се проявява ролята на добрият професионалист, който помага с професионално консултиране.
 • Знаем или сме свидетел на лош пример от практиката. По принцип, в света не съществува съвършена система, но чрез правилна работа, всеки един от елементите по управление на имоти би спомогнал за очакван положителен краен резултат.
 • Не желаем до попълваме въпросници или да даваме лични данни.
 • Просто ни мързи.
 • Мислим си, че на нас няма да ни се случи.

Аз лично не се сещам за други основателни причини, които да ни въздържат от решението за сключване на застраховка на притежаваните от нас имоти. Като цяло ситуацията е доста странна.

Сумата изразходвана за покупка на тази услуга е нищожна на фона на цялата картина, но изборът винаги си остава личен. Следват и положителните примери по темата.

Застраховката като елемент от управлението на имотиОсновни причини Да застраховаме:

 • Печелим спокойствие срещу независещи от нас обстоятелства.
 • Целият процес и участниците се контролират от държавата, което в известна степен минимизира риска при равни други условия.
 • Грижим се за запазването на направената инвестиция.
 • Сключването е относително лесно, не скъпо и не отнема особено време, има достатъчно изградена инфраструктура и застрахователни компании.
 • Защитаваме и движимите ценности намиращи се в застраховани имоти.
 • Застраховането на имота е изрично поставено изискване от страна на банкова институция, във връзка с кредитни отношения между институцията и собственикът.
 • Достъпност на допълнителните покрития, към вече включени рискове.
 • Ценовите равнища на заплащани от собствениците премии по застраховки, са пренебрежимо малки съотнесени към сумата на цялата инвестиция.

След изброяването на основните фактори, влияещи върху решението за застраховане на имоти, естествено се появява и въпросът: Дали пък няма да е по-добре, ако тя се превърне в задължителна, както е “Гражданската отговорност” на автомобилите например. Може ли и дали трябва държавата да принуди хората да се застраховат притежаваните от тях недвижими имоти. Може ли да я включат като сума в събираните местни данъци и такси.

Ползите със сигурност мога да се потърсят в две направление:

 • на първо място, сумата на застрахователната премия ще падна значително, поради включването на по-голям брой участници.
 • на второ място ще отпадне ангажимента на държавните и общински структури да помагат за всеки отделен случай или бедствие, включен в новинарските емисии и хроники.
 • предложения могат да се дават и в посока увеличаване на обхвата на професиите, чието практикуване е включено в списъка със задължителните застраховки. Тук се има в предвид добавянето на фирми за строителни ремонти и интериорен дизайн във Варна. Това са специалистите, които превръщат всеки имот в Дом.

Като обобщение на написаното тук, моето лично мнение е че всеки сам трябва да реши коя част, към кого и срещу какви рискове трябва да застрахова. Сумата в относително число и в абсолютна стойност е достатъчно малка, за да вземе положително решение за да се направи застраховане на имоти..

Поради специфичните особености на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.

Успех!

Мирослав Захариев, доктор по икономика

Варна, България