Правна помощ при покупка, продажба или вземане на апартамент под наем във Варна. Идеалната сделка или начало на неприятностите. Защо да използваме услугите на специалист?

Правна помощ при покупка, продажба или вземане на апартамент под наем във Варна. Защо се нуждаем от професионално консултиране?

Нека предположим, че след дълго и трудно селектиране, вече сте избрали перфектния недвижим имот във Варна. Решили сте, че всичко вече е наред и сте готови на сделка с обезпечение на плащането.

Чудесно, най-интересното или по-скоро най-трудното обаче тепърва предстои.

За да Не се превърне сделката на живота Ви в кошмар за цял живот, добрите специалисти препоръчват да направите професионално консултиране:

 • Професионално консултиране при апартаменти за нощувкиДа се направи пълна проверка на продавача /инвеститорът или наемодателят, ако ще се взема апартамент под наем/ на имота.
 • Предварителният Ви договор, респективно договорът Ви за наем, да се изготви от професионалист. Той компетентно да желае и може да защити правата Ви и да Ви бъде предоставена правна помощ.
 • Да се направи пълна проверка на всички налични документи, като съответно се изискват и всички останали, в случай, че не са предоставени.
 • Да се потърсят всички възможности за гарантиране на инвестицията, която ще направите – това става след задължително професионално консултиране по време на самият оглед. Тук ние наистина можем да помогнем, особено ако се касае за предстоящи строителни ремонти.
 • Едва след като всичко по-горе описано е изпълнено и е с желаното от Вас съответствие, да се премине към обещание за продажба – Предварителен договор за покупко-продажба или – Договор за наем.

Консултация с професионалист е задължителна, преди да подписвате документи.

Какво проверяват добрите специалисти:

 • За липса на тежести върху имота към други физически или юридически лица, в това число дали е апортиран като дълготраен материален актив.
 • Дали са на лице особености във връзка с възстановяването на имота по закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 • Правят обстоен анализ на лицето продавач, в това число дали са водени сега или в миналото дела от различен правен характер.
 • Дали са на лице практики по сключване на повече от един предварителен договор или договор за наем за един същ имот по едно и също време.
 • Наличие на задължения във връзка с данъчно осигурителен процесуален кодекс.
 • На лице ли е значително отклонение между продажна и реална стойност на имота.
 • Дали имотът, обект на покупко-продажба или наем е в режим на съпружеска имуществена общност. На лице ли са документи, от които е видно право на разпореждане.
 • Дали имотът има скрити нередности по отношение на инфраструктура, комуникации, общи части или между съседски взаимоотношения. Тази подробност е с особена важност и тук необходимостта от консултация със специалист е наложителна. Това е обект на статия, която можете да прочетете тук.
 • Дали има натрупани задължения към ВиК и електроразпределителни дружества, органи за местно управление и етажна собственост.

Какво правят професионалистите в тази област, по-добре от всички останали при сключването на Предварителен договор или Договор за наем:

Професионално консултиране апартаменти за нощувки

 • Те записват реалната стойност на сделката.
 • Спазват Закона за ограничаване на плащанията в брой.
 • Регламентират начините на плащане, които най-добре отговарят на Вашите възможности.
 • Вписват всички договорки в изрични клаузи задължително в писмена форма.
 • Препоръчват добри търговски практики и добри специалисти, юристи и нотариуси.
 • Регистрират и категоризират местата за настаняване към Община Варна

Като обобщение на написаното тук, моето лично мнение е че всеки сам трябва да реши дали, кога и защо трябва да се използва правна помощ при решение за покупка, продажба или вземане на апартамент под наем във Варна.

Сумата за консултация с професионалист, е несъизмерима на фона на вредите, които биха могли да настъпят при неблагоприятно стечение на обстоятелствата

Поради специфичните особености на темата, при необходимост от допълнителна актуална информация или безплатна консултация, моля да се свържете с нас чрез посочената контактна форма или на телефон +359 888 663 262.

Успех!

Мирослав Захариев, доктор по икономика

Варна, България